top of page

Borst/buik

  • 30 min.
  • 25 euro
  • Location 1

Annuleringsbeleid

Algemene voorwaarden: Facturen zijn contant of met de app (QR-code) te betalen direct na de behandeling, of vooraf via het online boekingssysteem. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na de behandeling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 1% per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Facturen dienen geprotesteerd te worden binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de zaak. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling, of bij niet komen opdagen, om welke reden dan ook, zal 50% van het totaalbedrag van de geboekte behandeling dienen te worden betaald als schadebeding. Dit binnen de 14 dagen na de gemiste behandeling. Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn over de gebruikte producten. Noch Tiny's Beauty, noch diens bestuurder zijn aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen, allergische reacties of andere verschijnselen. Voor iedere betwisting aangaande huidige opdracht zijn alleen de rechtbanken en hoven te Gent bevoegd.


Contactgegevens

  • Volpenswege 66, 9940 Evergem, Belgium

    +32472892239

    tinydv@hotmail.com


bottom of page