top of page
gerechtelijk systeem

Algemene voorwaarden

Facturen zijn contant of met de app (QR-code) te betalen direct na de behandeling, of vooraf via het online boekingssysteem. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na de behandeling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 1% per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

Facturen dienen geprotesteerd te worden binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de zaak. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.

 

Bij annulering de dag voorafgaand aan de schooonheidsbehandeling, of bij niet komen opdagen, om welke reden dan ook, zal 50% van het totaalbedrag van de geboekte behandeling dienen te worden betaald als schadebeding. Dit binnen de 14 dagen na de gemiste behandeling.

 

Bij annulering de dag voorafgaand aan een tattoo-afspraak, of bij niet komen opdagen, om welke reden dan ook, zal 20,00 euro per voorziene uur dienen te worden betaald als schadebeding. Dit binnen de 14 dagen na de gemiste afspraak. 

Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn over de gebruikte producten. Noch Tiny's Beauty, noch diens bestuurder zijn aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen, allergische reacties of andere verschijnselen. Voor iedere betwisting aangaande huidige opdracht zijn alleen de rechtbanken en hoven te Gent bevoegd.

bottom of page